Obec Ladomerská Vieska
Oznam
Obec - Život v obci
Streda, 27 Júl 2016 15:30

Telovýchovná jednota ELÁN Trnava, Sídlisko Linčianska organizuje

39. ročník CYKLOTURISTICKEJ NON STOP JAZDY TRNAVA – RYSY

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 28. júla 2016

Pelotón prejde obcou Ladomerská Vieska 08 30 – 09 30 hod

Cieľom uvedeného podujatia je pripomenúť si i touto formou putovanie Trnavskej posádky do bojov SNP.

Cykloturisti preukážu silné morálno – vôľové vlastnosti a pri pomníkoch SNP v Trnave, H. Hámroch

a Nemeckej si položením kytíc kvetov uctia pamiatku hrdinov

 
Vyúčtovanie vodného a stočného
Samospráva - Oznamy obecného úradu
Štvrtok, 14 Júl 2016 06:27

Oznamujeme občanom, že

Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného

za I. polrok 2016 si môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Júl 2016 06:29
 
Uzatvorenie komunikácie
Samospráva - Oznamy obecného úradu
Streda, 06 Júl 2016 21:20

Dňa 08.07.2016 t.j. v piatok

v čase od 10.00 do 13.00 hod.

bude uzavretá miestna komunikácia

v Hornej ulici časť Ladomer, z dôvodu stavebných prác na pozemku

oproti rodinnému domu so súpisným číslom 54.

 
Rozlúčka s predškolákmi 2016
Obec - Život v obci
Streda, 29 Jún 2016 20:58

Škôlkári sa rozlúčili s predškolákmi

Tu je foto

Posledná úprava Streda, 29 Jún 2016 21:00
 
Oznam- kosenie cintorínov
Samospráva - Oznamy obecného úradu
Piatok, 24 Jún 2016 22:02

Obec Ladomerská Vieska oznamuje občanom

že od 27.6.2016 (t.j pondelok) do 28.6.2016 (t.j. utorok)

budú pracovníci OcÚ kosiť cintorín v Ladomeri

od 29.6.2016 (t.j streda) do 30.6.2016 (t.j. štvrtok)

budú kosiť cintorín vo Vieske.

Vyzývame týmto majiteľov hrobových miest, aby si hroby zabezpečili proti znečisteniu.

Ďakujeme za porozumenie.

 
Oznam- zber konárov
Samospráva - Oznamy obecného úradu
Piatok, 24 Jún 2016 21:44

Obec Ladomerská Vieska oznamuje občanom

že dňa 28.6.2016 (t.j. utorok)

sa uskutoční v obci prostredníctvom TS – Žiar nad Hronom, a.s.

zber konárov, haluzín a BIO odpadu.

Konáre musia byť napílené na dĺžku max. 1 m a zviazané,

BIO odpad musí byť pripravený v plastových vreciach.

Zber sa uskutoční spred rodinných domov.


Ďakujeme za pochopenie.

 
POS - opatrovateľská skužba - Podmienky + prihlásenie sa. Začiatok 1.7.2016
Samospráva - Oznamy obecného úradu
Utorok, 14 Jún 2016 21:05

Voľné miesta s nástupom k 1.7.2016 na Banskobystrický kraj.

V prípade záujmu nás kontaktujte – Zdenka Riečanová: 048/619 51 68 alebo 0908 737 303 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. !!!

Národný Projekt - " Podpora opatrovateľskej služby "

EuProgres n.o., sa zapája do projektu IA ZaSI - Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod záštitou Európskeho sociálneho fondu.

Podpora opatrovateľskej služby : je určená pre zmiernenie finančnej záťaže občanov, ale aj obci, ktoré majú posudzovať a vykonávať opatrovateľskú starostlivosť svojich seniorov v domácom prostredí.

Opätovne sa bude realizovať národný projekt “ Podpora opatrovateľskej služby “.

Záujemci poslať údaje

Príloha: Prihláška do projektu

Priebeh, podmienky a zoznam dokladov

Projekt ponúka

EuProgres n.o poskytne

Pre klienta - pacient

* Projekt Podpora opatrovateľskej služby, čiastočne financuje mzdu pre opatrovateľku pri opatrovaní .

* Poskytne zmluvu na opatrovateľskú službu. Príspevok klienta bude 0,90,-€ / hod.

Pre opatrovateľa/ku

* Vytvorí pracovné miesto pre opatrovateľku a bude zamestnávateľom opatrovateľky na riadny pracovný pomer.

* Poskytne zamestnaneckú zmluvu na mzdu 405,- €. / mes. (pracovný pomer na 4 alebo 8 hod. denne, odvody do poisťovní, stravné lístky a zamestnanecké podmienky) .

Kto sa môže zapojiť?

Občan - pacient

Musí mať doklad: Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu - stupeň najmenej II., s vyznačením právoplatnosti!

Ak rozhodnutie o odkázanosti nemáte: je potrebné požiadať o posúdenie na miestnom úrade, až potom je možné sa zapojiť do projektu.

Občan - pacient: má nárok na opatrovateľku

Stupeň II- III : max. 6 hod. denne

Stupeň IV- V: 1 opatrovateľka na plný pracovný úväzok. ( V- 1,5 prac. úväzok).

Stupeň VI: 3 opatrovateľky na plný pracovný úväzok.

Opatrovateľka - kvalifikačné predpoklady.

Pre opatrovateľku sa vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných predpokladov:

** vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

** úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

** stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

** nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo

** absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Výnimka : Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady vzdelania

Príklad- Potvrdenie o praxi (vystaví obvodný lekár alebo obecný úrad.).

Maria Kovačová nar, XX bytom... opatrovala svoju mamu / tetu, susedu apod.) Evu Káčerovú ktorá vyžadovala opatrovateľskú starostlivosť OD ... ....... DO ............... alebo- opatrovanie trvá Napr. menovaná za prácu poberala peňažný príspevok podla § 447 alebo má ZŤP a pod. Vysvetlivky : 3 roky skúseností nemusí byť v jednom kuse ale aj po častiach – spolu musí byť 3 roky).

Kópie dokladov prosím poslať na adresu: Horná 54, 97401 Banská Bystrica

Záverom

Pošleme Vám

* Zmluva pracovná: pre opatrovateľku.

* Zmluva : Objednávateľ na poskytnutie opatrovateľskej služby.

* Súhlas so spracovaním osobných údajov

* Vyhlásenie na nezdaniteľnú časť príjmu

* Vyhlasenie zamestnanca pre Zdr. poisťovňu

Pacient - klient ešte odovzdá:

* Výšku dôchodku – potvrdenie zo sociálnej poisťovne za aktuálny rok.

* Invalidný dôchodca – potvrdenie o invalidnom dôchodku.

* Vyhlásenie na nezdaniteľnú časť príjmu

S pozdravom a na spoluprácu sa teší

Zdenka Riečanová: 048 619 51 68 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Šarlota Elková: 0905 858 300 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Príručka

Prihláška

Posledná úprava Utorok, 14 Jún 2016 21:23
 
Oznam o uzavretí miestnej komunikácie
Obec - Život v obci
Streda, 08 Jún 2016 21:51

Dňa 17.06.2016 t.j. v piatok

v čase od 9:00 do 12:00 hod.

bude uzavretá miestna komunikácia v Hornej ulici časť Ladomer

z dôvodu stavebných prác na pozemku oproti

rodinnému domu so súpisným číslom 54.

Posledná úprava Utorok, 14 Jún 2016 21:03
 
MDD 2016
Obec - Život v obci
Pondelok, 06 Jún 2016 21:43

Obecný úrad a kultúrna komisia pri OZ v Ladomerskej Vieske

pozýva deti všetkých vekových kategórií na

Deň detí- Princovia a princezné

v Sobotu 11. júna o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku

Na záver sa princovia a princezné stretnú pri spoločnej hostine.

So sebou si prineste dobrú náladu, niečo na opekanie a vhodnú športovú obuv.

 

 

 

 

Plagát

Posledná úprava Pondelok, 06 Jún 2016 21:46
 
Vieska nad Žitavou
Združenie Viesok - Budúce stretnutia
Sobota, 04 Jún 2016 23:09

18. jún 2016 - Vieska nad Žitavou okres Zlaté Moravce

Posledná úprava Sobota, 04 Jún 2016 23:21
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 12

PROFIT CONSULT