Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť TLAČIVÁ

Daň z nehnuteľností

PRIZNANIE
 01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

II. ODDIEL
Daň z pozemkov
 02_priznanie_II-oddiel_pozemky.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

III. ODDIEL
Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na jeden účel
 03_priznanie_III-oddiel_stavby-jeden-ucel.pdf (189.5 kB) (189.5 kB)

III. ODDIEL
Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na viaceré účely
 04_priznanie_III-oddiel_stavby-viac-ucelov.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

IV. ODDIEL
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
 05_priznanie_IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

V. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PSA
 06_priznanie_V-oddiel_pes.pdf (224 kB) (224 kB)

VI. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
 07_priznanie_VI-oddiel_predajne-automaty.pdf (271.1 kB) (271.1 kB)

PRÍLOHA
Zníženie alebo oslobodenie od dane
 09_priznanie_priloha_znizenie-oslobodenie.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

VII.ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
 08_priznanie_VII-oddiel_nevyherne-hracie-pristroje.pdf (296 kB) (296 kB)

Poučenie
 Poucenie.pdf (260.5 kB) (260.5 kB)

Potvrdenie
o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Daň za psa

Tlačivo Daň za psa
 tlacivo_dan_pes.pdf (227.1 kB) (227.1 kB)

Stavby a pozemky

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti- pozemku
 Ziadost_kupa_pozemku.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - § 68 stavebného zákona
 Ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_zmene_stavby_pred_dokoncenim.doc (78 kB) (78 kB)

Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_pridelenie_zmenu_alebo_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.doc (36 kB) (36 kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku
 Ziadost_o_zriadenie_vecneho_bremena_na_pozemku.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
 Ziadost_prenajom_nebytoveho_priestoru.doc (41 kB) (41 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku
 Ziadost_prenajom_pozemku.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.doc (58 kB) (58 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.doc (64 kB) (64 kB)

Ohlásenie drobnej stavby- prípojky
 Ohlasenie_drobnej_stavby_pripojky.doc (64 kB) (64 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_miestnej_komunikacie.doc (14.5 kB) (14.5 kB)

Trvalý a prechodný pobyt

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 Ziadost_na_trvaly_pobyt.pdf (59.2 kB) (59.2 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 Ziadost_na_prechodny_pobyt.pdf (39.5 kB) (39.5 kB)

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa
 Ziadost_na_suhlas_vyrubu_drevin_mimo_lesa.docx (8.9 kB) (8.9 kB)

Materská škola

Žiadosť o prijatie do materskej školy
 ziatost_o_prijatie_do_materskej_skoly.pdf (47.5 kB) (47.5 kB)

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady
právnických osôb, podnikateľov a fyzických osôb, ktoré podnikajú
 formular_ohlasovacia_povinnost_odpady_podnikatelia.doc (248.5 kB) (248.5 kB)

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny MZZO, zmeny palív a surovín, zmeny technologických zariadení
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_zmeny_typu_kotla_MZZO.doc (18.5 kB) (18.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO)
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.doc (19 kB) (19 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO)
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_uzivanie_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/
 vzor_ziadost_shr.doc (28 kB) (28 kB)

Záverečný účet obce

 Záverečný účet obce LV  rok 2016.doc (353 kB) (353 kB)

Hlásenie obecného rozhlasu

Hlásenie obecného rozhlasu
webygroup
ÚvodÚvodná stránka