Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť TLAČIVÁ

Daň z nehnuteľností

Tlačivo Daňové priznanie k dani z nehnuteľností- fyzické osoby
 tlacivo_dan_nehnutelnost_fo.pdf (253.1 kB) (253.1 kB)

Tlačivo Daň zo stavieb stavba slúžiaca na viaceré účely III. oddiel
 tlacivo_dan_nehnutelnost_oddiel3.pdf (183.4 kB) (183.4 kB)

Tlačivo Daň z bytov IV. oddiel
 tlacivo_dan_nehnutelnost_oddiel4.pdf (160.2 kB) (160.2 kB)

Tlačivo Daňové priznanie k dani z nehnuteľností- právnické osoby
 tlacivo_dan_nehnutelnost_po.pdf (244.4 kB) (244.4 kB)

Tlačivo Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností
 tlacivo_dan_nehnutelnost_potvrdenie.pdf (66.5 kB) (66.5 kB)

Poučenie
 tlacivo_dan_nehnutelnost_poucenie.pdf (154 kB) (154 kB)

Daň za psa

Tlačivo Daň za psa
 tlacivo_dan_pes.pdf (227.1 kB) (227.1 kB)

Stavby a pozemky

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti- pozemku
 Ziadost_kupa_pozemku.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - § 68 stavebného zákona
 Ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_zmene_stavby_pred_dokoncenim.doc (78 kB) (78 kB)

Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_pridelenie_zmenu_alebo_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.doc (36 kB) (36 kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku
 Ziadost_o_zriadenie_vecneho_bremena_na_pozemku.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
 Ziadost_prenajom_nebytoveho_priestoru.doc (41 kB) (41 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku
 Ziadost_prenajom_pozemku.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.doc (58 kB) (58 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.doc (64 kB) (64 kB)

Ohlásenie drobnej stavby- prípojky
 Ohlasenie_drobnej_stavby_pripojky.doc (64 kB) (64 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_miestnej_komunikacie.doc (14.5 kB) (14.5 kB)

Trvalý a prechodný pobyt

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 Ziadost_na_trvaly_pobyt.pdf (59.2 kB) (59.2 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 Ziadost_na_prechodny_pobyt.pdf (39.5 kB) (39.5 kB)

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa
 Ziadost_na_suhlas_vyrubu_drevin_mimo_lesa.docx (8.9 kB) (8.9 kB)

Materská škola

Žiadosť o prijatie do materskej školy
 ziatost_o_prijatie_do_materskej_skoly.pdf (47.5 kB) (47.5 kB)

Odpadové hospodárstvo

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady
právnických osôb, podnikateľov a fyzických osôb, ktoré podnikajú
 formular_ohlasovacia_povinnost_odpady_podnikatelia.doc (248.5 kB) (248.5 kB)

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny MZZO, zmeny palív a surovín, zmeny technologických zariadení
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_zmeny_typu_kotla_MZZO.doc (18.5 kB) (18.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO)
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.doc (19 kB) (19 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO)
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_uzivanie_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/
 vzor_ziadost_shr.doc (28 kB) (28 kB)

Záverečný účet obce

 Záverečný účet obce LV  rok 2016.doc (353 kB) (353 kB)

Hlásenie obecného rozhlasu

Hlásenie obecného rozhlasu
webygroup
ÚvodÚvodná stránka