Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Charakteristika obce


 

Predstavenie tenisového klubu

Naši hráčiV rámci Akcie Z v rokoch 1979-1982 bol vybudovaný tenisový areál s tromi dvorcami s antukovým povrchom, jedným pálkovým ihriskom a tenisovou stenou s asfaltovým povrchom. Začiatkom roku 1982 vznikol tenisový oddiel, ktorý v 80-tych rokoch mal pravidelne mládežnícke a družstvo dospelých. V novodobej histórii klub hráva pod názvom TK Ladomerská Vieska a družstvo dospelých už 23 rokov reprezentuje klub a obec v II. triede krajského majstrovstva. Momentálne je tenis jediný šport, ktorý oficiálne rep ...
 

Predstavenie futbalového klubu

Futbalový oddiel fungoval dlhé roky s názvom TJ ČSAD Žiar. Vo všetkých vekových kategóriách dosahoval veľmi dobré výsledky. Žiacke družstvá pravidelne vyhrávali okresnú súťaž a reprezentovali TJ i obec v krajských súťažiach. V 70-tych rokoch mužstvo dospelých pravidelne hrávalo v medziokresnej súťaži v I.B triede. Menší výkonnostný rozdiel nastal v polovici 80-tych rokov v čase, keď sa škvarové ihrisko prebudovalo na futbalový štadión s trávnatou plochou. Najúspešnejšie obdobie A-mužstva b ...
 

Poľovníctvo v našej obci

Poľovnícka spoločnosť ( PS ) „HUBERT - Ladomerská Vieska“ bola založená v roku 2006. PS má 12 členov, 4 čakateľov na členstvo a jedného čestného člena. Členmi PS sú vo väčšine občania a rodáci Ladomerskej Viesky. V minulosti poľovníci, občania Ladomerskej Viesky, pôsobili v radoch členov Poľovníckych združení Suť a Kolačina. Činnosť PS riadi trojčlenný výbor. PS má v prenájme poľovný revír „Ladomerská Vieska“ o výmere 819 ha, ktorý je podľa bonity zaradený do srnčej oblasti Štiavnické pohorie. R ...
 

Vizualizácia námestia Ladomer

Vizualizácia námestiaV roku 2011 začali práce na revitalizácii námestia obce Ladomerská Vieska, časť Ladomer. Spracovateľom projektovej dokumentácie a autorom diela "Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska, časť Ladomer I. a II. etapa" je firma MAGIC DESIGN HENČ s.r.o., ktorá poskytla vizualizáciu námestia pre uverejnenie na našej internetovej stránke obce. Akékoľvek iné použitie týchto materiálov je možné iba po dohode s firmou MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.. ...
 

Základné údaje o obci

Obec Ladomerská VieskaObec Ladomerská Vieska leží vo východnej časti Žiarskej kotliny na ľavej strane rieky Hron  pri ľadovcovom kuželi Chotárneho potoka. Zväčša odlesnený chotár na nive Hrona a na severozápadných svahoch Štiavnických vrchov tvoria treťohorné štrky, vo vyšších polohách pyroklastiká pyroxenických andezitov. Les (buk, hrab, menej dub) je len vo vyvýšenej juhovýchodnej časti. Prevládajú hnedé lesné a nivné pôdy.Nadmorská výška obce v jej strede je 270 m, v jej chotári je 240 - 755 m. Obec Ladomerská Vie ...
 

Základné údaje o obyvateľstve

ObyvateliaObec Ladomerská Vieska svojou polohou, rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi obce strednej veľkosti. Je umiestnená na rozlohe 1 133 ha v nadmorskej výške 262 m.n.m. pričom hustota obyvateľstva je je 68 ľudí na 1 km2. Zmenou systému spoločnosti a povolenia možnosti výstavby rodinných domov v obci sa situácia zlepšuje. Vyrástli tu nové moderné rodinné domy, ktoré svojou architektúrou spestrujú obec. Väčšinou týchto novostavieb si postavili deti rodín, ktoré tu žili alebo žijú. V súčasnosti má ...
 

Infraštruktúra bývania

Obec Ladomerská VIeskaObec Ladomerská Vieska je rozdelená na Viesku – Ladomer – Sídlisko – Lazyny a Kameničie. Popri starej – pôvodnej výstavby rodinných domov pribudli nové alebo viaceré rodiny si zrekonštruovali skôr postavené domy – vynovili ich čím okrem svojho zlepšenia bývania prispeli aj k skrášleniu obce. Z hľadiska urbanizmu a výstavby domov a bytov ucelený celok tvorí časť Sídlisko. Táto časť bola postavená v rokoch 1953 – 57 súčasne so žiarskou hlinikárňou. Keďže aj tu prešlo od výstavby niekoľko desaťr ...
 

Školská infraštruktúra

ŠkôlkaV súčasnosti sa v obci nachádza jedno predškolské zariadenie – materská škôlka a jasle, ktoré v súčasnosti navštevuje 12 detí. I napriek tomu, že tieto služby sú pre obec pomerne nákladné, toto zariadenie obec ďalej prevádzkuje nakoľko ho považuje za veľmi potrebné. Jestvujúce priestory predškolského zariadenia z časti upravila, deti majú k dispozícii priestory na hranie. Základná škola sa v obci nenachádza. Žiaci I. a II. stupňa navštevujú tieto zariadenia v okresnom meste Žiar nad Hronom. S ...
 

Infraštruktúra podnikateľského sektora

Ladomerská Vieska je jednou z mála obcí na Slovensku, kde sa v jej katastrálnom území nachádza "množstvo" podnikateľských subjektov. Samospráva obce si za jednu zo svojich priorít dala nielen začať komunikovať, ale aj spolupracovať s podnikateľskými subjektmi. Spolupráca by mala byť prospešná pre obidve strany. Výsledkom by nemalo byť riešenie len otázky nezamestnanosti, ale aj spolupráce v ostatných oblastiach. V katastri obce Ladomerská Vieska podnikateľskú činnosť vykonáva 75 podnikateľ ...
 

Obchodná sieť

Obchodná sieťV tejto oblasti občania pociťujú najväčší nedostatok. V obci sa nachádza len jedna predajňa Jednoty a to v časti Ladomer. Súkromná predajňa, ktorá bola vo Vieska končí takže ak si budú chcieť občania nakúpiť z častí Sídliska a Viesky tak sa budú musieť prejsť. Bolo by vhodné kedy sa našiel podnikateľský subjekt, ktorý by tieto služby pre občanov zabezpečoval nakoľko sa občania na tento nedostatok služieb právom sťažujú. Tá časť občanov, ktorá je mobilná si teda chodí nakupovať do hypermarketo ...
 

Zdravotnícke a sociálne služby a zariadenia

Zdravotnícke a sociálne služby a zariadeniaObec nemá k dispozícii žiadne zdravotnícke a sociálne zariadenia. Občania v prípade potreby navštevujú zdravotnícke zariadenia v okresnom meste či v iných mestách regiónu. V obci sa nachádza sociálne zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny  kraj – Ústav sociálnych služieb. S týmto zariadením vedenie obce spolupracuje na prospech oboch. Zo strany občanov – najmä tých starších a chorľavých sa zatiaľ nevyskytla požiadavka na zabezpečovanie stravovania či poskytovania iný ...
 

Služby v oblasti stravovania, občerstvenia a ubytovania

Reštaurácia AnkaOblasť služieb je oblasťou, ktorá potrebuje viaceré zlepšenia v prospech obyvateľov obce. Vo Vieske sa nachádza Jedáleň Anka, ktorá stravovacie a reštauračné služby poskytuje občanom ale najmä návštevníkom obce už niekoľko rokov a k plnej spokojnosti.Okrem  stravovania prevádzkovatelia tohto zariadenie poskytujú priestory aj na rôzne podujatia ako sú oslavy výročí, sviatočných udalosti, či zabezpečenia karov . Stravovacie služby poskytuje aj Expresso na Sídlisku „U Sarvaša“ kde si návštevníci ...
 

Cintoríny-miesta poslednej rozlúčky

Obecný cintorínV obci sa nachádzajú dva cintoríny – jeden v časti Vieska a druhý v Ladomeri. Obidva sa stali dôstojným miestom poslednej rozlúčky so zosnulými. Počas viacerých rokov sa vzhľad týchto priestorov postupne vylepšoval až do tej podoby v akej sa nachádzajú dnes. Nie všetky zámery sú realizované. Obec má rozpracovaný zámer cintorína vo Vieske kde sa majú urobiť chodníky – cesty medzi hrobmi a vydláždiť priestor pred Domom smútku zámkovou dlažbou. V obidvoch cintorínoch sú umiestnené nové informačn ...
 

Poskytovanie iných služieb

V rámci poskytovania služieb sú to služby, ktoré zabezpečuje samotná obec prostredníctvom Obecného úradu. Okrem iného je to zimná a letná údržba ciest a verejných priestranstiev, kosenie zelených plôch, opiľovanie stromov, poskytovanie veľkokapacitných kontajnerov na vývoz komunálneho odpadu a pod. Obec zabezpečuje aj samotný odvoz komunálneho odpadu z malokapacitných „kukanádob“. Tieto služby sú prevažne v jarných a jesenných mesiacoch keď sa robí poriadok okolo domov, v záhradách alebo na poli ...
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Hlásenie obecného rozhlasu
webygroup
ÚvodÚvodná stránka