Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov


 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za ...
 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý pot ...
 

Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Ladomerská Vieska Potrebné doklady: Vlastník bytu (domu): platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou), list vlastníctva použiteľný na právne úkony alebo rozhodnutie o povolení vkladu zo správy katas ...
 

Odhlásenie pobytu

Trvalý pobyt pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky zaniká dňom prihlásenia sa na trvalý pobyt v inej obci (meste) Slovenskej republiky. Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na me ...
 

Zrušenie trvalého pobytu na žiadosť občana

Obec zruší záznam o trvalom pobyte: na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo j ...
 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie. Potrebné doklady: platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou), občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie. Vybavuje: Kontakt: Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o t ...
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Hlásenie obecného rozhlasu
webygroup
ÚvodÚvodná stránka