Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKOVytlačiť
 

                            Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO
Miesto realizácie: Mikroregión Hlinické Pohronie
Cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Dátum začatia/ukončenia
realizácie: 08/2018 – 02/2019
Celkové náklady: 199 540,00 EUR
Výška poskytnutého
príspevku:

189 563,00 EUR

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť mieru zhodnocovania
bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu,
čím sa zároveň podporí predchádzanievzniku odpadov.
Miesto realizácie projektu: vybrané obce Mikroregiónu Hlinické
Pohronie (Horná Ždaňa, Repište, Vyhne, Sklené Teplice, Močiar,
Podhorie, Banský Studenec,Prochot, Prestavlky, Lehôtka pod
Brehmi, Ladomerská Vieska, Dolná Ždaňa).
Cieľová skupina: všetci obyvatelia jednotlivých obcí (nakoľko
spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové
kategórie)
V rámci projektu je vyčlenená jedna aktivita – Predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
prostredníctvom obstarania kompostérov.
Výsledky projektu budú merané cez merateľné ukazovatele:
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 880 ks
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov –
1 811,00 m 3

www.op-kzp.sk
www.sazp.sk


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO
webygroup
ÚvodÚvodná stránka