Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzby a termíny platenia daní a poplatkov pre občanov na rok 2018.Vytlačiť
 

Sadzby a termíny  platenia daní  a poplatkov pre občanov  na rok 2018.

 

 

-        poplatok za komunálny odpad      13,94 € / 1 osoba/ rok        do 31.1.2018

-        daň  za psa                                   6,64 € / 1 pes/ rok              do 31.5.2018

-        daň z nehnuteľnosti                                                              do 31.5.2018

              – za rodinné   domy                                       0,049 € / m2     

              - za byty                                                         0,049 € / m2

              - rekreačné chaty                                           0,165 € / m2

              - garáže                                                          0,199 €/ m2    

                          - za   pozemky                                      podľa druhu pozemku

     -      daň   za užívanie  verejného  priestranstva               0,08 €/deň

    -       poplatok za overenie podpisu                                   1,50 €/ 1 podpis

    -       poplatok za overenie listiny                                       1,50 € / 1 strana

    -       poplatok za vydanie potvrd.  o trvalom pobyte           5,00

    -       poplatok za vydanie rozhodnutia                                49,50

    -       poplatok za  dom smútku                                            3,- € / 1 deň

    -      poplatok za jednohrob                                                 5,- € na 5 rokov

    -      poplatok za dvojhro                                                    10,- €  na 5 rokov

    -      poplatok za urnové miesto                                           3,- € na 5 rokov

    -      poplatok za kolumbárium                                            15,- € na 5 rokov

    -      zakúpenie platne na urnu v kolumbáriu                       157,14 €

    -      za prenájom sály v KD                                                 13,28 € / 1 hod.

    -      za prenájom zasadačky v K                                         9,96 € / l hod.

    -      poplatok za vodné a stočné /po doručení platobného výberu/ do 14 dní.

 

 

ZBERNÝ DVOR – určené zberné miesto  na odpad.

 

     Ako po minulé roky, aj v roku 2018 bude na  jar  a na jeseň  otvorené určené zberné  miesto/bývalá MŠ oproti kostolu č.d. 114/ pre obyvateľov  obce Ladomerská Vieska    na  zber veľkoobjemového odpadu /nábytok, skrine, matrace..../, papier, gumy, textil a drobného stavebného odpadu .  Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,048 € / kg. Zberný dvor bude otvorený  v čase od  9:00 hod. do 13:00 hod.  v sobotu  v nasledovných termínoch:
 

                  14.04.2018                        25.08.2018

                   28.04.2018                        08.09.2018

                  12.05.2018                        22.09.2018

                  26.05.2018                       13.10.2018

                 09.06.2018                       20.10.2018

 

 Pri odovzdávaní odpadu sa občania budú riadiť pokynmi pracovníka obecného úradu.
 

 Termíny zberu plastov v obci v roku 2018:

 

Zber plastov sa uskutoční vždy v prvú stredu v danom mesiaci v nasledovných termínoch:

03.01.2018                      04.04.2018                     04.07.2018                      03.10.2018

07.02.2018                         02.05.2018            01.08.2018                      07.11.2018

07.03.2018              06.06.2018              05.09.2018                05.12.2018

 

Dôležitá informácia:

 

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať priamo na Obecnom úrade t.č. 045/6727016, 0902672016.


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Sadzby a termíny platenia daní a poplatkov pre občanov na rok 2018.
webygroup
ÚvodÚvodná stránka