Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Charakteristika obce

Poľovníctvo v našej obci

Poľovnícka spoločnosť ( PS ) „HUBERT - Ladomerská Vieska“ bola založená v roku 2006. PS má 12 členov, 4 čakateľov na členstvo a jedného čestného člena. Členmi PS sú vo väčšine občania a rodáci Ladomerskej Viesky. V minulosti poľovníci, občania Ladomerskej Viesky, pôsobili v radoch členov Poľovníckych združení Suť a Kolačina. Činnosť PS riadi trojčlenný výbor. PS má v prenájme poľovný revír „Ladomerská Vieska“ o výmere 819 ha, ktorý je podľa bonity zaradený do srnčej oblasti Štiavnické pohorie. Revír bol vytvorený na lesných  a poľnohospodárskych pozemkoch KÚ Ladomer, Vieska a Horné Opatovce.

Hlavnou úlohou členov PS je výkon práva poľovníctva v prenajatom revíri. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je budovanie a udržiavanie poľovníckych zariadení, čistenie lesných cestičiek a chodníkov. Najväčšie úsilie vynakladajú každoročne členovia PS pri budovaní políčok slúžiacich na celoročné prikrmovanie a počas prikrmovania zveri v období núdze v zimných mesiacoch.

Lov zveri je vykonávaný v súlade so schváleným plánom chovu a lovu na základe individuálnych povoleniek vydávaných členom PS, alebo hosťom. Každoročným vyvrcholením poľovníckej sezóny je organizovanie spoločnej poľovačky, kde sa stretnú poľovnícki hostia- pozvaní priatelia členov PS zo širokého okolia. Členovia a hostia počas poľovníckej sezóny lovia raticovú a škodnú zver . V najväčšom počte je lovená diviačia zver, následne srnčia a jelenia zver.

Významnou oblasťou činnosti PS je aj spoločenský život členov. K tomuto účelu si v minulosti členovia PS vybudovali chatu „KOLAČINA“. Chata slúži k organizovaniu spoločných stretnutí, kynologických podujatí a zároveň aj na ubytovanie priateľov a poľovníckych hostí.

Podmienkou pre výkon práva poľovníctva je chov predpísaného počtu poľovne upotrebiteľných psov. Kynológia v minulosti bola a je veľmi silnou stránkou našej PS. Niektorí členovia PS, chovatelia poľovných psov,  sú aktívni v kynológii nielen na regionálnej úrovni, ale aj na celoslovenskej, ba dokonca na medzinárodnej úrovni. Slovenské kopovy z chovnej stanice „z Ladomera“ šíria dobré meno slovenskej kynológie v Nemecku, vo Švédsku, v Srbsku, v Bosne a Hercegovine. Foxteriéry z chovnej stanice Ing. Glezga  boli exportované do Nemecka, Poľska, Čiech a Maďarska.

Miroslav Gáfrik
Predseda PS HUBERT


 

Hlásenie obecného rozhlasu

Hlásenie obecného rozhlasu
webygroup
ÚvodÚvodná stránka